26/3/20

Afectacions COVID-19 a l'AREA

Atesa l'actual situació d'Estat d'Alarma per la COVID-19 establerta pel RD 463/2020 de 14 de març i el Decret d'Alcaldia de 14 de març, i mentre aquesta estigui en vigor, en relació a l'Estacionament...
Més informació