Si vols fer alguna consulta, queixa o suggeriment, pots fer-ho a través d’aquest formulari:

Informació sobre protecció de dades
RESPONSABLE: Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM.SA). FINALITAT: Gestió i desenvolupament dels serveis SMOU. LEGITIMACIÓ: Relació contractual, interès legítim i si s’escau, consentiment de l’interessat. DESTINATARIS: Pot resultar necessari comunicar les dades a les empreses del Grup BSM, a Administracions Públiques i altres proveïdors de serveis de mobilitat vinculats a SMOU. DRETS: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, a través de l'adreça de correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Avís legal i privacitat.