7/8/20

El Bicing ha experimentat un creixement d’abonats durant els mesos de maig, juny i juliol i la xifra d’usos ha assolit els nivells de principis d’any. El servei es confirma com un dels modes de transport més segurs, sostenibles i saludables que actua com a complement a la descongestió de la resta de transport públic. 

El número de persones abonades al servei es manté en creixement des de la finalització de l’estat d’alarma, i s’han rebut 18.572 noves altes entre maig i juliol de 2020, el que suposa un augment del 77% respecte els mateixos mesos de l’any passat. Un 30% dels usos registrats per aquests nous usuaris corresponen a viatges amb bicicleta elèctrica.  L’increment de noves altes es fa evident si comparem les xifres d’abonats i abonades totals d’aquest any amb l’anterior, si al juliol de 2019 la xifra era de 110.857, aquest any 2020, s’ha incrementat fins arribar als 125.346 usuaris i usuàries.

La tendència a l’increment d’ús de la bicicleta elèctrica és clara a nivell general, com ho demostren el número de viatges que té cada bicicleta al dia. Per exemple, en dies feiners, les bicis elèctriques registren una mitjana de 7,6 usos/dia, mentre que una de mecànica en registra 6,55. Cal tenir en compte però, que el número total de bicicletes elèctriques és inferior, actualment la xarxa té 1500 elèctriques i 5000 mecàniques. 
 
Més estacions, millor cobertura territorial

Durant aquest any s’ha continuat amb la fase d’ampliació del servei, després de la renovació total del sistema durant l’any 2019, que ha suposat per a la ciutadania de Barcelona disposar d’un sistema de bicicleta compartida més modern, versàtil i funcional. Així, de les 97 estacions que formaven part del pla d’ampliació territorial ja han entrat en funcionament 79, prioritzant aquelles més útils per millorar la xarxa i la connectivitat. De manera progressiva es col·locaran les 18 restants a les seves noves ubicacions, i està previst que el procés finalitzi l’últim trimestre de 2020 amb un total de 519 estacions.  

Un exemple de l’avenç de l’ampliació del servei es troba a la Zona Universitària, on ja s’han instal·lat 4 de les 6 noves estacions previstes, i que resolen una demanda històrica dels veïns i de la comunitat universitària.
L’increment d’estacions està pensat per reduir les diferències de cobertura territorial, afavorint al màxim la intermodalitat i donar servei a zones d’alta demanda. Una vegada s’hagin incorporat a la xarxa la totalitat de les noves estacions, s’aconseguirà incrementar el servei a tots els districtes de Barcelona, amb Horta–Guinardó (21 estacions) i Nou Barris (16) com a districtes amb més augment.
D’aquesta manera, el Bicing arribarà a barris on fins ara no tenia presència, com són la Marina del Prat Vermell, Trinitat Nova, Canyelles i la Vall d’Hebron, Vallcarca i els Penitents, la Clota, el Carmel, el Verdum, les Roquetes i Ciutat Meridiana.


L’app de Bicing s’integra a l’smou

L’aplicació mòbil del Bicing s’ha integrat recentment a l’smou. Els usuaris i usuàries milloren totes les funcionalitat que tenien fins ara, a la vegada que milloren les prestacions. 
Entre les millores de l’app destaquen la possibilitat de donar-se d’alta mitjançant l’app smou, visualitzar de manera més àgil la disponibilitat i el tipus de bicicletes de l’estació, agafar la bicicleta i consultar l’estat del trajecte, consultar també l’històric de desplaçaments realitzats, comprovar l’ancoratge de la bicicleta de forma automàtica, o disposar d’informació més detallada del l’estat de la subscripció, entre d’altres.
 
Ús responsable del servei

Des de Bicing s’ha reforçat la comunicació a usuaris i usuàries des de l’inici de la crisi sanitària i actualment se segueix recordant les principals recomanacions per fer-ne un ús responsable i segur. Cal tenir en compte que el Bicing és un servei compartit, i per això és necessari tenir molta cura a l’hora d’utilitzar-lo i seguir en tot moment les recomanacions de les autoritats sanitàries:

  • No utilitzar el Bicing si fa menys de 14 dies que s’ha obtingut un diagnòstic positiu en COVID-19, si encara es manté algun símptoma o si s’ha estat en contacte amb alguna persona diagnosticada.
  • Rentar-se bé les mans, amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó, abans i després de cada trajecte, per evitar un hipotètic contagi indirecte.
  • Fer servir mascareta, que caldrà llençar un cop es deixi la bicicleta.
  • Evitar tocar-se la cara durant el trajecte i tapar-se la boca amb l’avantbraç en esternudar o tossir
  • Mantenir la distància social de 2 metres amb altres ciclistes
  • Evitar l’ús de carrils bidireccionals i zones de vianants
  • Utilitzar l’app smou per retirar i ancorar la bicicleta de manera segura des del telèfon mòbil