24/2/21

La Xarxa d'Aparcaments B:SM ha renovat durant el mes de febrer de 2021 la certificació Global Safe Site Excellence.

Aquest certificat assegura el compliment de bones pràctiques de prevenció i test en superfície de covid-19 derivades de la correcta implementació dels procediments de prevenció en higiene, seguretat, neteja i desinfecció exigits per fer front a la pandèmia provocada pel coronavirus.

La certificació original es va concedir el passat 24 de juliol de 2020 i per obtenir aquesta renovació ha calgut tornar a auditar i verificar els protocols de prevenció, així com realitzar exhaustius test en superfície de covid-19.

La certificació Global Safe Site engloba les tres principals àrees d’actuació en les instal·lacions de la Xarxa d’Aparcaments B:SM: persones, processos i instal·lacions. L’operativa consisteix a identificar les diferents variables a analitzar en cada cas i avaluar la desinfecció, seguretat i higiene, segons la legislació vigent, a més de realitzar els tests en les diferents superfícies per determinar la presència de la covid-19 i validar l’acompliment de tots els punts establerts en la legislació vigent.

La certificadora Bureau Veritas, líder mundial en verificació, inspecció i certificació, s'ha encarregat d'auditar i verificar que totes les mesures marcades pels protocols es porten a terme de la manera fixada. I tant és així, que la certificació s'ha obtingut amb qualificació Excellence, que garanteix el seguiment dels protocols de desinfecció i neteja, així com la implantació de les mesures de seguretat pertinents per a la protecció dels treballadors i treballadores i de les persones usuàries dels aparcaments de la Xarxa d’Aparcaments B:SM.

Protocol de Neteja i Desinfecció:

Per a la seguretat de treballadors i treballadores i de les persones usuàries dels aparcaments de la Xarxa d'Aparcaments BSM cada dia es neteja i reforça la desinfecció de superfícies o punts de contacte freqüent com:

• Zones Comunes
• Caixers Automàtics
• Cabines de Control, taulells, taules, cadires, ordinadors i altres estris d'oficina del personal
• Lavabos, aixetes i eixugadors de mans elèctrics
• Ascensors i botoneres
• Intèrfons
• Baranes i Passamans
• Tiradors i manetes de portes

Recomanacions de Prevenció:

• En les instal·lacions dels aparcaments s'ha de dur la mascareta correctament posada.
• Utilitzar els dispensadors de gel hidroalcohòlic que hi ha a tots els aparcaments a disposició de tothom.
• Respectar la distància de seguretat de 2 metres amb altres persones.
• Agafar l'ascensor de manera individual i respectant l'ús preferent de persones amb mobilitat reduïda.
• Utilitzar els lavabos de manera individual i respectant les indicacions d'higiene de mans i la senyalització de prevenció existent.
• Respectar en tot moment la senyalització de prevenció que hi ha a totes les instal·lacions.