26/5/21

Els usuaris i usuàries d’entre 16 i 18 anys ja poden abonar-se al servei Bicing de manera telemàtica a través de la Zona d’usuari al web d’smou.

Ara, el procediment d’activació del servei Bicing permet als usuaris i usuàries menors d’edat poder penjar els documents necessaris per validar que el seu tutor legal els autoritza a utilitzar el servei.

Els documents que es requereixen són els següents:

  • Autorització signada pel pare/mare o tutor legal.
  • Original o fotocòpia del DNI o NIE del menor i del tutor legal que realitza l'alta.
  • Original o fotocòpia del llibre de família o partida de naixement.
  • Condicions d'ús del servei signades pel tutor legal.

Quan l’equip d’Atenció al Client hagi revisat els documents, es notificarà a l’usuari dels passos a seguir per poder completar el procés via web i començar a utilitzar el Bicing.

Així doncs, aquesta nova funcionalitat suposa un valor afegit pels usuaris i usuàries menors d’edat, ja que els permetrà fer aquest tràmit en línia de manera ràpida i còmoda, sense haver de fer-ho presencialment als Punts d’Atenció al Ciutadà amb cita prèvia.