Fem 5 anys i sortegem molts premis!

Per guanyar-los pots portar un gat xinès a la butxaca, o un trèbol, o una ferradura... o pots participar als SMOU DAYS. Només has d'utilitzar algun dels múltiples serveis de l'app i apuntar-te al formulari de més avall.

👇 Durant tot el mes de febrer podràs entrar al sorteig d'aquests premis segons el servei que utilitzis 👇

Premis:

Pàrquing via app10 hores gratis d'estacionament als Aparcaments BSM
Sorteig d'entre les persones que utilitzin el servei 'Pàrquing via app' un mínim de 4 vegades durant aquest mes.

Parquímetre10 hores gratis d'estacionament als Aparcaments BSM
Sorteig d'entre les persones que utilitzin el servei 'Parquímetre' un mínim de 4 vegades durant aquest mes.

TaxiUna entrada doble pel Zoo de Barcelona o el Parc d'Atraccions del Tibidabo 
Sorteig d'entre les persones que utilitzin el servei de 'Taxi' un mínim de 2 vegades durant aquest mes.

EndollaAmpliació de 3 mesos de la teva subscripció d'Endolla  
Sorteig d'entre les persones que utilitzin el servei 'Endolla' un mínim de 4 vegades durant aquest mes.

BicingRenovació del teu abonament anual del Bicing
Sorteig d'entre les persones que utilitzin un mínim de 2 estacions Bonus durant aquest mes amb el servei 'Bicing'. També hauràs d'estar registrat a l'app Joc Bicing.

SmouUn abonament doble pel Festival Cruïlla 2024
Sorteig del SUPERSMOUER d'entre les persones que facin tiquets amb un mínim de 3 serveis d'SMOU durant aquest mes.

Festival Cruïlla 2024

 

Com participar-hi?

 1. Omple aquest formulari amb el teu correu electrònic registrat a l'app.

 2. Fes ús de Pàrquing via app Pàrquing via appParquímetre Parquímetre, paga el Taxi Taxi, Endolla Barcelona Endolla o Bicing Bicing amb SMOU. Així de fàcil!

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
BASES PROMOCIÓ SMOU DAYS 2024

1. Identificació de l’organitzador
 • Organitzador: Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
 • Domicili social: Calàbria 66, 08015 Barcelona
 • CIF: A08765919
 • Correu electrònic: hola@smou.cat
 • Web organitzador: www.smou.cat
 • Compte d’Instagram: @smouapp
 
2. Termini de participació
El termini de participació d’aquesta promoció serà del 1/02/2024 al 29/02/2024, (ambdós inclosos). No s’acceptarà cap participació fora d’aquestes dates a menys que la promoció sigui prorrogada per part de l’organitzador, previ avís, al web smou.cat i/o els perfils oficials de xarxes socials.

 
3. Mecànica i requisits de participació.
Amb l’objectiu de fer difusió del cinquè aniversari de l’app SMOU, de l’1/02/2024 al 29/02/2024 (ambdós inclosos) es duran a terme els Smou Days.

Concretament, s’enviarà un correu electrònic informant del sorteig als usuaris d’SMOU que tinguin acceptat el consentiment per rebre correus electrònics promocionals. En aquest correu s’indicarà un enllaç amb la informació del concurs, bases legals i formulari de participació.

En aquest sentit, tots aquells usuaris que hi vulguin participar hauran d’emplenar un formulari registrant el seu correu electrònic d’SMOU, així com acceptant les bases legals.

Així mateix, el concurs també es promocionarà a les diverses xarxes socials d’SMOU i, per tant, aquells usuaris que no hagin acceptat les notificacions de caràcter comercial en el seu registre a SMOU igualment podran participar a la promoció, sempre i quan emplenin el mateix formulari de participació que, en aquest cas, s’indicarà com accedir-hi a través de les xarxes socials.

El requisits de participació són:
 
- Introduir el correu electrònic d’usuari SMOU al formulari de participació del web https://www.smou.cat/smou-days i estar registrat a l’app durant el període de promoció de l’01/02/2024 al 29/02/2024 (ambdós inclosos). Els participants només optaran al premi si han registrat el seu correu associat a SMOU en el formulari mencionat anteriorment.
 
- Prestar la voluntat expressa de participar al concurs i acceptar les Bases Legals a través del formulari de participació del web.
 
- Els sortejos vinculats a l’ús d’un servei (Parquímetre o Pàrquing via app o Bicing o Endolla o Taxi) es realitzaran entre les persones que compleixin com a mínim un dels següents punts:
  • Tenir Parquímetre activat i haver fet un mínim de quatre (4) tiquets amb aquest servei de l’app SMOU amb una durada superior a 15 minuts cadascun durant el període de promoció.
  • Tenir Pàrquing via app activat i haver realitzat un mínim de quatre (4) tiquets amb aquest servei de l’app SMOU amb una durada superior a 15 minuts cadascun durant el període de promoció.
  • Tenir el servei Bicing activat, estar registrat a l'app Joc Bicing i haver utilitzat un mínim de dues (2) vegades una estació bonus durant el període de promoció amb l’app SMOU.
  • Tenir Endolla activat, tenir contractada una tarifa d’Endolla EcoOne o EcoFriend  o EcoMoto i haver realitzat un mínim de quatre (4) tiquets amb aquest servei de l’app SMOU amb una durada superior a 15 minuts cadascun durant el període de promoció. Queden exclosos de participació els usuaris amb tarifa EcoPro.
  • Tenir Taxi activat i haver fet un mínim de dos (2) tiquets amb aquest servei de l’app SMOU amb un import superior a 8 € cadascun durant el període de promoció.
 
- En el sorteig del SUPERSMOUER, els usuaris també han de complir els següents punts:
 • Tenir un mínim de tres (3) serveis activats i haver fet un mínim d’un (1) tiquet amb 3 (tres) serveis diferents amb una durada superior a 15 minuts durant el període de la promoció, o import superior a 10 € en el servei de Taxi, o fet ús d’una estació bonus en el servei Bicing.
Cada tiquet que compleixi algun dels punts anteriors equival a una participació en el sorteig que es realitzarà al final de la promoció. En aquest sentit, no hi ha límit de participacions per persona.

Queden exclosos de la promoció:
- Els usuaris que estan penalitzats o bloquejats durant el termini de la promoció per un expedient d’incompliment Bicing.
- Els usuaris associats a comptes d’empresa.

Aquests requisits es comprovaran mitjançant les eines informàtiques d’anàlisi de dades de les que disposa internament BSM.
 
4. Realització del sorteig

Es designaran sis (6) persones guanyadores entre els dies 01/03/2024 i 08/03/2024 (ambdós inclosos). Les persones guanyadores es designaran mitjançant un total de 6 sortejos (1 per cada modalitat de servei i 1 de SUPERSMOUER) tenint en compte els requisits del punt 3 d’aquestes Bases Legals.

També es designaran un total de 2 persones suplents per cada sorteig, alguna de les quals, atenent l’ordre del sorteig, substituirà a la persona guanyadora en el cas que no accepti el premi en el termini establert o hagi estat desqualificada per incompliment de la mecànica, requisits de la promoció i/o actuacions fraudulentes.

La selecció de las persona guanyadora i les suplents es realitzarà de forma aleatòria a través de la plataforma Easypromos entre els participants que compleixin els requisits. És aquesta plataforma que proporciona un ordre tan per a les persones guanyadores (una -1- per cada sorteig), com per a les suplents (dues -2- per cada sorteig). En concret, Easypromos és una plataforma que garanteix la transparència del resultat del sorteig i, com a prova d’això, emet un certificat de validesa per a cadascun dels seus sortejos, el resultat del qual és inalterable per part de l’organitzador del sorteig, i que qualsevol usuari participant pot sol·licitar a l’organitzador.

5. Premis:

Els premis són els següents:
 
5.1 Premi Parquímetre:
10 vals d’1h d’aparcament per utilitzar als Aparcaments BSM*.

*10 vals d'1 hora estacionament gratuït vàlids de l’11/03/2024 a l’11/06/2024 (ambdós inclosos) pels Aparcaments BSM amb l'accés via app SMOU habilitat, excepte BSM Basic Park Vall d'Hebron i l’aparcament del Port Olímpic. Els vals seran introduïts automàticament al compte SMOU de la persona guanyadora.
 
5.2 Premi Pàrquing via app:
10 vals d’1h d’aparcament per utilitzar als Aparcaments BSM*.

*10 vals d'1 hora estacionament gratuït vàlids de l’11/03/2024 a l’11/06/2024 (ambdós inclosos) pels Aparcaments BSM amb l'accés via app SMOU habilitat, excepte BSM Basic Park Vall d'Hebron i l’aparcament BSM Port Olímpic. Els vals seran introduïts automàticament al compte SMOU de la persona guanyadora.

5.3 Premi Endolla:
Ampliació de 3 mesos de l’abonament que l’usuari tingui contractat en el moment de la promoció. En cas de que l’usuari tingui una tarifa EcoOne, el premi seran 3 mesos gratuïts de la tarifa EcoFriend.
 
5.4 Premi Bicing:
Renovació gratuïta de l’abonament anual que l’usuari tingui contractat en el moment de la promoció.

5.5 Premi Taxi:
1 entrada doble a escollir entre el Zoo de Barcelona o el Parc d’Atraccions del Tibidabo.
 
5.6 Premi SUPERSMOUER:
1 abonament doble de 4 dies per assistir al Festival Cruïlla Barcelona del 2024.

L’Organitzador no serà responsable dels retards, pèrdues o deterioraments del premi per causes que no li siguin imputables. L’Organitzador tampoc respondrà dels casos de força major que poguessin impedir als guanyadors el gaudi total o parcial del seu premi.
Així mateix, l’organitzador quedarà exempt de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

 
6. Notificació dels guanyadors

La notificació de les persones guanyadores tindrà lloc entre el dia 01/03/2024 i 08/03/2024, ambdós inclosos.

BSM es posarà en contacte amb cada persona guanyadora via l’e-mail registrat a SMOU, on se li demanarà el seu nom, cognoms i si accepta el premi. Després se li enviarà un altre correu electrònic amb un document d’acceptació del premi que haurà de retornar signat, i serà llavors quan se li enviarà el regal. També es comunicaran el nom de les persones guanyadores a través del compte d’Instagram de SMOU i/o el web de smou.cat.

Si alguna de les persones guanyadores no contacta amb l’organitzador després de 48 hores, no accepta el premi o bé no reuneix els requisits de participació, el premi s’atorgarà al primer participant suplent, que disposarà de 48 hores més per comunicar-se amb l’organitzador. En cas que el primer participant suplent no es comuniqui amb l’organitzador en el termini de 24 hores , no accepti el premi o bé no reuneixi els requisits de participació, el premi s’atorgarà al segon participant suplent, i així successivament.

En el cas que no hi hagi cap persona que reuneixi tots els requisits de participació, la categoria de la promoció quedarà deserta.
 
7. Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual

En participar en aquesta promoció, les persones guanyadores i suplents accepten que es faci públic el seu nom i cognom a les xarxes socials i al web de SMOU amb l’objectiu de comunicar els resultats de la promoció.

8. Pròrrogues o suspensions

L’organitzador es reserva el dret de prorrogar la promoció, previ avís al web smou.cat i/o els perfils oficials de xarxes socials. També pot contemplar la cancel·lació de la mateixa per a casos de força major que impedeixin que la promoció es desenvolupi en la data prevista.

9. Desqualificacions o penalitzacions

L’organitzador es reserva el dret de desqualificar els usuaris o usuàries que incompleixin les regles de la promoció.

10. Exoneració de responsabilitat de l’organitzador en el cas d’incompliment de les persones participants

Les dades de les persones participants es prendran d’aquelles facilitades per l’usuari a efectes de notificacions relatives a l’app SMOU. Barcelona de Serveis Municipals, S.A. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en la captura o transcripció de les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació Barcelona de Serveis Municipals, S.A. podrà sol·licitar a la persona guanyadora la seva identificació mitjançant fotocòpia de DNI o una altra documentació vàlida per verificar la seva identitat i la seva majoria d’edat.

11. Protecció de dades de caràcter personal

Consentiment i legitimació: Els participants accepten el tractament de les seves dades pel mer fet de la seva participació, ja sigui presentant el seu consentiment a través del formulari de participació o seleccionant l’opció corresponent a l’acceptació de rebuda de comunicacions de caràcter promocional durant el seu registre a l’SMOU. La base de la legitimació per el tractament de les dades, és doncs la voluntat expressa de participació en el sorteig. 
Les dades de caràcter personal que es facilitin hauran de ser verídiques, actuals i pròpies. 
L’entitat responsable del tractament de les dades és Barcelona de Serveis Municipals amb correu electrònic de contacte a aquests efectes protecciodades@bsmsa.cat. 

Finalitat del tractament: Les dades personals obtingudes com a fruit de la participació en el sorteig únicament podran ser utilitzades conforme al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (RGPD) per a les següents finalitats: 
 
1.Realitzar el manteniment, compliment, desenvolupament i gestió del present sorteig. 
2. Contactar amb el guanyador o guanyadors i publicar el seu nom en el compte o perfil de l’SMOU a Instagram com a guanyador del premi, incloure el nom a les webs associades al servei o altres xarxes socials gestionades per Barcelona de Serveis Municipals, així com en notes o comunicats de premsa i/o qualsevol altre material publicitari o promocional associat al sorteig. Les dades també seran tractades per a la comprovació del compliment de les condicions per ser participant i guanyador, gestionar l’entrega del premi i complir amb les obligacions fiscals. 
3. Realitzar estadístiques sobre els serveis de l’SMOU. 
 
En cas de no estar d’acord amb el tractament descrit per les finalitats indicades, preguem l’abstenció en la participació del sorteig. 
Tota la informació facilitada sobre dades personals i altra informació dels/les participants en el sorteig, es registra en un arxiu digital, i és necessària per a l’adquisició dels/les participants, la identificació dels/les guanyadors/es i l’assignació dels premis. 

Cessió de dades a tercers: No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal. 

Termini de conservació de les dades: les dades seran tractades fins que acabi el present sorteig. 

Drets: Les persones participants podran exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. A aquests efectes, hauran de dirigir una sol·licitud escrita a Barcelona de Serveis Municipals, S.A., carrer Calàbria, 66, 5ª planta (08015-Barcelona), protecciodades@bsmsa.cat. Podran també oposar-se a la recepció de futures comunicacions comercials mitjançant l’enviament d’un correu electrònic amb la paraula “Baixa” a l’assumpte del correu electrònic. 
Qualsevol reclamació sobre el tractament de les seves dades s’haurà d’interposar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es). 

Informació addicional: Els usuaris poden consultar la política de privacitat de l’SMOU de forma detallada a la pàgina web de l’SMOU. 

12. Fiscalitat

BSM no tindrà l’obligació d’aplicar la retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), atès que la totalitat de cadascun dels premis té un valor inferior a l’import de 300.-€, de conformitat amb l’art. 75.3.f) del Real Decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Tanmateix, s’informa als receptors dels premis de que els mateixos tenen la consideració de guany patrimonial no derivat de transmissions, quedant subjecte a tributació directa (IRPF) i essent responsabilitat de cada un d’ells el compliment de les seves respectives obligacions fiscals.

En aquest sentit, BSM no serà responsable de les repercussions fiscals que l’acceptació dels premis pogués tenir en la fiscalitat dels guanyadors que seran, en tot cas, per compte d’aquests.

13. Contacte i reclamacions

Les persones participants podran contactar amb l’organitzador per tal d’emetre qualsevol dubte o reclamació relacionats amb aquesta promoció a través d’un correu electrònic a hola@smou.cat.
 
14. Acceptació comunicacions

En participar en aquesta promoció, les persones registrades al formulari accepten rebre comunicacions comercials i no comercials a l’adreça electrònica indicada a tals efectes. Aquestes comunicacions estaran relacionades amb la promoció a la qual s'han registrat emplenant el formulari, i es faran durant el període de la mateixa. Sense perjudici d’això, els participants es podran donar de baixa sempre que ho desitgin, a través del botó de “baixa” que es trobarà a cada comunicació.
 
15. Acceptació de les bases

La participació a la promoció suposa l’acceptació de les presents bases.
 
Barcelona, a 1 de febrer de 2024

Com més utilitzis l'app, més possibilitats tens de guanyar, ja que es comptabilitzaran tots els tiquets que facis des de l'1 de febrer.

Tens temps per participar fins al 29 de febrer. Molta sort! 🍀

La persona guanyadora s'anunciarà en aquest web abans del 08/03.


Descarrega't SMOU a Google Play o a l'App Store