2/6/21

Ara farà un any que la mobilitat s’anava reactivant als nostres carrers després de dos mesos on la circulació estava limitada per la situació sanitària que esdevenia en aquells moments.

Inicialment, la limitació de la mobilitat va permetre una notable milloria en la congestió atmosfèrica de les grans urbs, arribant per exemple a dades com la reducció del 83 % de la contaminació a Barcelona

Aquest fet ha comportat nous plantejaments en relació amb la mobilitat sostenible i en la seva importància per contribuir a estils de vida més saludables.

Diverses accions a l’espai públic han permès assegurar que els desplaçaments en general es facin d’una manera segura i que afavoreixin la qualitat de l’aire de les nostres ciutats.

Quins són els principals canvis que s’han donat en la mobilitat a les nostres ciutats?

  • Augment de les superfícies peatonals per afavorir els desplaçaments a peu, mantenir les mesures higièniques necessàries i les distàncies de seguretat entre els vianants.
  • Increment dels carrils bici amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta privada i compartida com alternativa als desplaçaments amb vehicles contaminants. 
  • Creació de nous trams de carril per al transport públic per crear xarxes més àmplies i un servei més segur i a l’abast de la ciutadania. 
  • Regulació de l’ús dels vehicles motoritzats privats i contaminants, posant en valor la mobilitat compartida i elèctrica.
  • Descongestió del trànsit i menys circulació amb nous hàbits laborals com el teletreball i jornades més flexibles.
  • Foment de l’ús d’apps amb serveis de mobilitat, com ara smou, per facilitar els desplaçaments per la ciutat.

Nou concepte de mobilitat urbana
Amb els canvis que s’han anat produint en el darrer any, la tendència de la mobilitat urbana cada cop s’enfoca més a una mobilitat sostenible i elèctrica, compartida i connectada digitalment

La pregunta ara és plantejar-nos si aquests nous canvis en els desplaçaments urbans es mantindran a llarg termini. Segur que cada cop serà més usual sentir nous conceptes de mobilitat urbana com ara sharing, green cities, última milla, microdistribució urbana i mobility as a service (maas), entre d’altres.